40 DNÍ NA VRÁTENIE
Len u nás!
DOPRAVA ZADARMO!
Objednávky nad 30 eur

Kategórie

Pes v lietadle - na čo by ste mali pamätať?

Preprava zvierat lietadlom

Čoraz častejšie s nami cestujú aj naši domáci miláčikovia. Čo by ste si mali pamätať, keď vezmete svojho psa alebo mačku do lietadla?

Nie všetky letecké spoločnosti povoľujú prevoz domácich zvierat. Väčšina nízkonákladových leteckých spoločností túto možnosť vôbec neposkytuje. Medzi letecké spoločnosti, ktoré umožňujú prepravu psa alebo mačky patria: LOT (pozor, v prípade letov do Veľkej Británie sa zvieratá prepravujú iba CARGO!), Lufthansa, SAS, Airberlin, Norwegian, Air France, Air Lingus. Vždy si však radšej skontrolujte požiadavky prepravcu týkajúce sa zvierat na palube. Môžu sa líšiť miestom prepravy (batožinový priestor alebo paluba lietadla), typom zvieraťa (niektoré letecké spoločnosti povoľujú iba psy a mačky, iné vyžadujú samostatné postupy pre hlodavce a iné nepovoľujú napríklad prepravu plazov).

Pre vodiacich a terapeutických psov platia osobitné pravidlá. V prípade takýchto zvierat drvivá väčšina dopravcov súhlasí s ich prepravou na palube lietadla. Náležitosti dokladov pre týchto psov špecifikuje dopravca na svojej webovej stránke a informuje o nich prostredníctvom svojich kancelárií a telefónnych liniek.

V prípade leteckých spoločností, ktoré umožňujú prepravu psa na palube, je potrebné vopred oznámiť dopravcovi, že si želáte prepraviť zviera a dohodnúť si s ním podrobnosti. Treba podotknúť, že každá letecká spoločnosť si sama špecifikuje rozmery zvieracej prepravky, ktorá môže byť umiestnená na palube lietadla. Let v prepravke sa väčšinou netýka terapeutických a vodiacich psov.

Je veľmi dôležité naštudovať si informácie o tom, ktoré plemená psov nie sú povolené na území cieľovej krajiny, do ktrorej cestujeme. Prepravcovia môžu preto odmietnuť prepravu psa určitého plemena. Najčastejšie ide o psov obrích plemien alebo plemien považovaných za agresívne.

Pes v ochrannej veste. Let lietadlom je pre psov veľmi stresujúci. Výber upokojujúcich pomôcok a kontrolu srdcovej činnosti psa sa oplatí konzultovať s veterinárom.

Preprava králikov, hlodavcov a iných domácich zvierat lietadlom

Preprava vtákov ako domácich zvierat je možná do všetkých členských štátov. Nie každý vták sa však považuje za domáce zviera. Predpisy jasne stanovujú, že vtákom považovaným za domáceho miláčika nemôže byť hydina - sliepka domáca, morka, perlička, kačica, hus, prepelica, holub, bažant, jarabica a bežce chované alebo držané v zajatí na chov, produkciu mäsa, konzumných vajec alebo na rybolov.

Vtáky, s ktorými sa zaobchádza ako s domácimi zvieratami, musia byť počas cesty sprevádzané majiteľom alebo opatrovateľom, ktorého poveril majiteľ. Zviera musí cestovať so zdravotným osvedčením vydaným úradným veterinárom a s vyhlásením majiteľa. Často je tiež potrebné informovať príslušné služby cieľovej krajiny. Podrobnosti a formuláre vám poskytne personál veľvyslanectva vašej krajiny.

Neexistujú žiadne špecifické nariadenia zakazujúce prepravu králikov a hlodavcov medzi členskými štátmi. Každá krajina však uplatňuje svoje vlastné pravidlá týkajúce sa dopravných obmedzení. Napríklad, neexistujú žiadne obmedzenia na dovoz králikov, hlodavcov, obojživelníkov alebo plazov do Anglicka. Naopak v Nemecku možno cez hranice prepraviť maximálne tri králiky. Pre väčšie množstvá platia zas iné predpisy. Pre hlodavce neexistujú žiadne špecifické pravidlá. Vtáky by mali mať pri cestovaní príslušné dokumenty uvedené vyššie. Počet prepravovaných vtákov nesmie byť väčší ako traja. V Írsku predpisy vyžadujú, aby bol majiteľ prítomný pri cestovaní so zvieraťom a informoval príslušné služby. Podrobnosti nájdete na veľvyslanectve alebo na vládnych webových stránkach jednotlivých krajín.

Kedykoľvek prepravujete zvieratá, ktoré sa považujú za exotické (tzn. všetky zvieratá, ktoré nie sú hospodárskymi zvieratami, psy, mačky alebo kone) mali by ste si skontrolovať stav CITES pre dané zviera. Pamätajte, CITES pomáha nielen v boji proti nelegálnej preprave voľne žijúcich zvierat, ale aj proti dovozu druhov, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre pôvodne žijúce druhý zvierat v danej krajine!

Zvieratá, ktoré boli ulovené vo voľnej prírode, nemožno dovážať do žiadneho z členských štátov.

Pred každou cestou lietadlom si skontrolujte oznámenia veterinárnej komory alebo veľvyslanectva cieľovej krajiny. V prípade mimoriadnej udalosti, napríklad pri epidémii, môžu byť predpisy okamžite zmenené a prevoz zvierat zo zahraničia môže byť úplne zakázaný.

Texty na blogu nie sú lekárskymi radami a nenahrádzajú návštevu veterinára.

Adriana Vavrínková

Pozri aj: Dovolenka so psom pri mori, na horách, v zahraničí - ako sa dobre pripraviť?