40 DNÍ NA VRÁTENIE
Len u nás!
DOPRAVA ZADARMO!
Objednávky nad 30 eur

Meno a priezvisko:
adresa:
telefón:
email:


The Pet Life s.r.o.
IČO 05041261
Gen.Hrušky 1233/26
709 00 Ostrava

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácie)
Dňa .... / .... / .... som vo vašom eshope Fera.sk zakúpil výrobok .......................... .......................,
číslo objednávky je: .........................................

Popis chyby:

Zároveň vás žiadam o vystavenie potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a následne potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Vopred ďakujem za kladné vybavenie.


..............................................
(Vlastnoručný podpis)

prílohy:
Kópia kúpneho dokladuVzor reklamačného protokolu prosím zasielajte na vyššie uvedenú adresu prevádzky spoločnosti The Pet Life s.r.o. , Alebo na email [email protected] spolu s doplnenými údajmi o objednávke