40 DNÍ NA VRÁTENIE
Len u nás!
DOPRAVA ZADARMO!
Objednávky nad 30 eur

Odesílatel:


Meno a príjmy:


Bydliště:


(prípadne e-mail, tel. číslo):


Adresát:


Predávajúci: The Pet Life s.r.o.


IČ: 05041261


Se sídlem: Novinářská 1254/7, 709 00 Ostrava, Česká Republika


Oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy


Dnes ………. Som na Vašej internetovej stránke ………… objal tovaru ….., číslo objednávky …………, v hodnote …..….. Kč. Obdujené zboží jsem obdržel dne ………..


Na základe ods § 1829 odst.1 vo spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 So., občiansky zákoník, využívam svojho zákonného práva a odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom eshopu Fera24.cz, čo je ž Vám týmto dopisom zasílám späť, a zároveň Vás žiadam o poukázanie buy prices ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na môj bankový účet číslo ..................... najneskôr do 14 dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.


V ………. dno……….


Meno a príjmy spotrebiteľa


(podpis)


Prílohy:


Daňový doklad (priložiť k formulári)