40 DNÍ NA VRÁTENIE
Len u nás!
DOPRAVA ZADARMO!
Objednávky nad 30 eur

Kategórie

Preprava domácich zvierat lietadlom. Čo by ste mali vedieť?

Podmienky prepravy psov a mačiek lietadlom

Čoraz častejšie s nami cestujú aj naši domáci miláčikovia. Na čo by ste mali pamätať, keď vezmete svojho miláčika na výlet lietadlom?

Nie všetky letecké spoločnosti povoľujú domáce zvieratá. Väčšina nízkonákladových leteckých spoločností túto možnosť vôbec neposkytuje. Linky, ktoré umožňujú prepravu zvieraťa zahŕňajú:

  • LOT (poznámka! V prípade letov do Veľkej Británie sa zvieratá prepravujú iba CARGO)
  • Lufthansa
  • SAS
  • Airberlin
  • Norwegian
  • Air France
  • Air Lingus

VŽDY si však skontrolujte požiadavky prepravcu týkajúce sa zvierat na palube. Môžu sa líšiť miestom prepravy (batožinový priestor alebo paluba lietadla), typom zvieraťa (niektoré letecké spoločnosti povoľujú iba psy a mačky, iné vyžadujú samostatné postupy pre hlodavce a iné nepovoľujú napríklad prepravu plazov).

Pre vodiacich a terapeutických psov platia osobitné pravidlá. V prípade takýchto zvierat drvivá väčšina dopravcov súhlasí s ich prepravou na palube lietadla. Náležitosti dokladov pre pracovných psov špecifikuje dopravca na svojej webovej stránke a informuje o nich prostredníctvom svojich kancelárií a klientskych liniek.

V prípade leteckých spoločností, ktoré umožňujú prepravu zvieraťa na palube, je potrebné vopred oznámiť dopravcovi želanie prepraviť takéhoto pasažiera a dohodnúť si s ním podrobnosti. Pripomeňme si, že každá spoločnosť špecifikuje rozmery transportéra s prepravovaným zvieraťom, ktorý má byť umiestnený na palube lietadla. Preprava v prepravke pre psov sa väčšinou netýka pracovných psov.

Je veľmi dôležité získať informácie od služieb cieľovej krajiny o tom, ktoré plemená psov nie sú povolené na území danej krajiny. Prepravcovia môžu odmietnuť prepravu zvieraťa určitého plemena. Najčastejšie ide o psov obrích plemien alebo plemien považovaných za agresívne.

Mačka sedí v otvorenom, napoly zbalenom kufri.

Preprava vtákov, králikov, hlodavcov a iných zvierat

Preprava vtákov ako domácich zvierat je možná do všetkých členských štátov. Avšak, nie každý vták sa však považuje za domáce zviera. Predpisy jasne stanovujú, že vtákom považovaným za domáce zviera nemôže byť hydina, t. j. sliepka domáca, morka, kačica, hus, prepelica, holub, bažant, jarabica a bežce chované alebo držané v zajatí na chov a produkciu mäsa alebo vajec.

Vtáky, s ktorými sa zaobchádza ako s domácimi zvieratami, musia byť počas cesty sprevádzané majiteľom alebo osobou poverenou majiteľom konať ako opatrovník. Zviera musí byť sprevádzané zdravotným osvedčením vydaným úradným veterinárnym lekárom a vyhlásením majiteľa. Často je tiež potrebné informovať príslušné služby cieľovej krajiny. Podrobnosti a formuláre sú k dispozícii u personálu veľvyslanectva vašej krajiny.

Neexistujú žiadne osobitné nariadenia zakazujúce prepravu králikov a hlodavcov medzi členskými štátmi. Každá krajina však uplatňuje svoje vlastné pravidlá týkajúce sa dopravných obmedzení. Neexistujú žiadne obmedzenia na dovoz králikov, hlodavcov, obojživelníkov alebo plazov do Anglicka. V Nemecku možno cez hranice prepraviť maximálne tri králiky. Pre väčšie množstvá platia iné predpisy. Pre hlodavce neexistujú žiadne špecifické pravidlá. Vtáky by mali mať príslušné dokumenty uvedené vyššie. Počet vtákov nesmie presiahnuť tri. V Írsku predpisy vyžadujú, aby bol majiteľ prítomný pri cestovaní so zvieraťom a informoval príslušné služby. Podrobnosti nájdete na veľvyslanectve alebo na vládnych webových stránkach.

Kedykoľvek prepravujete zvieratá, ktoré sa považujú za exotické (všetky okrem hospodárskych zvierat, psov, mačiek a koní) mali by ste si skontrolovať stav CITES pre daný druh. CITES pomáha nielen v boji proti nelegálnej preprave voľne žijúcich zvierat, ale aj proti prínos druhov, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre pôvodné druhy danej krajiny.

Zvieratá, ktoré boli ulovené vo voľnej prírode, nemožno dovážať do žiadneho z členských štátov.

Pred každou cestou si skontrolujte oznámenia veterinárnej komory alebo veľvyslanectva danej krajiny. V prípade mimoriadnej udalosti, napríklad pri epidémii, môžu byť predpisy okamžite zmenené a pohyb zvierat môže byť zakázaný.

Yorkshirský teriér pózuje na kufri.

Texty na blogu nie sú lekárskymi radami a nenahrádzajú návštevu veterinára.

Pozri aj: Ako vybaviť a koľko stojí pas pre psa?