40 DNÍ NA VRÁTENIE
Len u nás!
DOPRAVA ZADARMO!
Objednávky nad 30 eur

Kategórie

Čo je to množiareň? Ako ju odhaliť a prečo jej vyhnúť?

Množiareň je termín používaný na označenie miesta, kde vo veľkom chovajú krížencov bez rodokmeňa a jediným cieľom je zisk. Množiareň môže chovať všetky zvieratá, ale najčastejšie tento termín používajú kynológovia.

Množiarne existujú z materiálnych dôvodov. Preto sa v nich najčastejšie chovajú zvieratá módnych a populárnych plemien. Fungujú tak, aby sa na nich nevzťahovali registrácie a kontroly. Sú poháňané výlučne ekonomickým záujmom, takže životné podmienky zvierat sú obvykle poskytované, tak aby neboli finančne nákladné

Množiarne fungujú z materiálnych dôvodov. Preto sa v nich najčastejšie chovajú zvieratá módnych a populárnych plemien.

Čo je to množiareň?

Množiareň je nezákonný chov nečistokrvných domácich miláčikov, ktorí nemajú rodokmeň. Táto činnosť nemá práva na chov. To znamená, že ho prevádzkujú ľudia, ktorí nie sú registrovaní u príslušného subjektu. Jej pracovníci sa zameriavajú iba na finančné výhody. Zisk je pre nich najdôležitejší. Bohužiaľ, často za cenu zdravia a života zvierat. To ich odlišuje od skutočných chovateľov, ktorí sa snažia plemeno vylepšovať. Starostlivosť o jeho rozvoj má prednosť, finančné otázky sú v pozadí.

Je množiareň legálna?

Pokiaľ ide o legislatívu na ochranu zvierat pred nekontrolovaným množením, pričom hlavným motivátorom je zisk, tak táto legislatívna nechráni dostatočne zvieratá. Síce existuje zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý určuje podmienky pre chov zvierat a podmienku pri predaji zvierat, avšak stále to nie je dostatočné zabezpečenie pre zvieratá v množiarniach. Určuje podmienky pri vývoze zvieraťa do zahraničia, také ako zabezpečenie zvieracieho pasu, čiže musí byť identifikované a registrované a tiež musí podstúpiť povinne veterinárne ošetrenie. Množiarne, ktoré neposkytujú podmienky ustanovené v § 22 ods. 2 a 3 zákona č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti sú v zmysle zákona nelegálne. To znamená, že zvieratá žijú v zlých podmienkach, napr. chýba im veterinárne ošetrenie, žijú v klietkach, nemajú poskytnutý dostatočný pohyb, nemajú dostatok svetla alebo jedla.

Samotný názov vzťahu, z ktorého zviera pochádza, nezaručuje jeho čistotu ani zákonnosť. Mali by ste starostlivo skontrolovať vzťah a nakupovať iba zvieratá z Kennel Clubs, ktoré podliehajú ZKWP. Zoznam legálnych fariem nájdete na ich webových stránkach.

Množiareň je však legálna v zmysle zákona

Bohužiaľ ľudia zaoberajúci sa pseudošľachtením našli spôsob, ako „legálne“ prevádzkovať svoje činnosti. Ide o tzv. predaj z dvora. Tieto zvieratá nemajú vo väčšine prípadov nevyhovujúce podmienky, majú veterinárne ošetrenie, prístup k jedlu a dostatočný pohyb, ale ich prevádzkovatelia nie sú zaregistrovaní v žiadnom spolu, ktorý by nad nimi spravoval kontrolu. Takýto typ „množiarne” je na Slovensku veľmi populárny a podľa zákona takýto spôsob chovu zvierat nie je nelegálny a nevzťahuje sa na neho živnostenský zákon, keďže ide o predaj z dvora. Každý množiteľ by v zmysle zákona mal nahlásiť takú činnosť a odvádzať dane podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona o veterinárnej starostlivosti. V opačnom prípade môžeme hovoriť o čiernom obchode. Podrobnosti o tom, aké by mal byť podmienky pre zvieratá môžeme nájsť vo vyhláške č. 123/2008 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva o podrobnostiach a o ochrane spoločenských zvierat o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Množiareň čistokrvných psov?

Nákup psov z množiarni by nemal byť podporovaný. Týmto spôsobom získavajú tieto miesta povolenie na svoju činnosť, ktorú riadia samotní kupujúci. Psy z množiarni nielenže nedostávajú správny rodokmeň, ale môžu tiež mať rôzne postihnutia a zdravotné problémy, ktoré sú spôsobené nesprávnou starostlivosťou. V dôsledku zlého kríženia môžu u nich vystúpiť genetické chyby. Nedostatok náležitej pozornosti sa prejavuje poruchami správania. Nesprávna socializácia spôsobuje nežiaduce správanie - úzkostné problémy alebo agresivitu.

Pri pseudochove má druhoradý význam dobro zvierat, fyzická a psychická kondícia, vlastnosti typické pre dané plemeno. Našťastie existujú organizácie, ktoré z takýchto miest zachraňujú zvieratá. Ich cieľom je dať psy z množiarni na adopciu.

Laura Buganská