40 DNÍ NA VRÁTENIE
Len u nás!
DOPRAVA ZADARMO!
Objednávky nad 30 eur

Kategórie

Psí štekot - čo môže znamenať? Čo robiť, aby pes neštekal?

Štekanie je vedľa vytia, kňučania, vrčania, pišťania, kvílenia, alebo fuňania jedným z možných spôsobov komunikácie. Môže byť prejavom radosti alebo tiež varovným signálom. Psy často štekajú, ak sú ponechaní doma sami alebo keď nadväzujú kontakt s inými psami.

V minulosti boli psy trénovaní, aby štekali, mohli tak upozorniť na blížiacich sa nechcených návštevníkov. V súčasnej dobe toto správanie prestalo byť žiadúce. Neustály psí štekot môže byť pre ostatných členov rodiny, rovnako ako pre susedov, obťažujúci. Odborníci odporúčajú niekoľko efektívnych spôsobov, ako odnaučiť psa štekať.Štekajúci pes. Psy málokedy robia hluk bez dôvodu.

Psí štekot – kedy ho môžeme počuť?

Štekanie je u psov to isté, ako reč u ľudí. Psy málokedy štekajú bezdôvodne. Štekot môže mimo iné znamenať:

 • radosť, napr. pri očakávanom návrate milovaného pána domov;
 • ohrozenie, upozornenie - účelom je upozorniť, že sa blíži niekto cudzí, a zároveň ho zastrašiť. Toto oznámenie je sprevádzané naježenou srsťou, strnulým postojom, vrčaním, napätými svalmi;
 • neistotu - situácia, v ktorej je možné veľmi často počuť štekanie psov, je neočakávané zvonenie alebo klopanie na dvere;
 • vzrušenie, napr. keď sa majiteľ chystá odísť so psom na vychádzku - oblieka sa, uchopí vodítko;
 • frustráciu, nudu - pes šteká, keď sa cíti osamotený, opustený, zanedbávaný. V situácii, keď je ponechávaný sám po dlhú dobu, sa môže štekanie premeniť na clivé kňučanie alebo kvílenie.

Pes šteká na iných psov najmä vtedy, keď nemôže komunikovaľ žiadnym iným spôsobom.

Čo robiť, aby pes doma neštekal v dobe neprítomnosti majiteľa?

  Pes štekajúcí v dome v dobe neprítomnosti majiteľa bývá pre sousedov problematický. Zamedziť prípadným nepríjemným nezhodám s okolnými obyvateľmi pomôžu následujíce odporúčania. Pred odchodom z domova:

  • nechajte zapnuté rádio alebo obľúbenú hudbu, aby pes počul známe zvuky;
  • ponechajte psovi hračky, ktoré ho zamestnajú dlhšiu dobu a upútajú jeho pozornosť tak, aby sa mu necnelo;
  • dajte psovi nepotrebný a nevypratá kus oblečenia, na ktorom ucíti pach niektorého z členov rodiny;
  • zaistite, aby sa pes najskôr dostatočne prebehol.

  Mali by sme pamätať na to, aby pri odchode a pri návrate nereagovali príliš emotívne – prehnane sa so psom vítali a lúčili. Hladenie, uisťovanie o skorom návrate, žiadosť o strpenie spôsobí, že pes bude vnímať odchod pána z domova ako niečo nepríjemné. Po návrate sa neodporúča prehnané vítánie s štvornohým priateľom, dáváme tým na vedomie, že sa nám po ňom veľmi cnelo. Lepšie je niekoľko minút psa ignorovať a až po nejakej dobe mu vynahradiť chvíle odlúčenia. Pokiaľ uvedené odporúčania neprinášajú výsledky, môžete požiadať o pomoc veterinárneho behavioristu.

  Dôležité je nereagovať pri odchode a návrate príliš emotívne.

Co urobiť, aby pes neštekal?

Ak šteká psík bezdôvodne, sú potrebné akčné kroky, ktoré by ho to mai odnaučiť. Odporúčame možné riešenia:

 • tréning vhodného správania - v akých situáciách je štekanie prípustné;
 • odmeňovania vhodného správania je dobrým stimulom pre osvojovanie správnych návykov;
 • výučba iného spôsobu upútanie pozornosti majiteľa, napr. v prípade hladu pes miesto štekotu informuje o svojej potrebe státím pri miske;
 • výučba povelu,, ticho '' - keď pes šteká, prisunieme mu k ňufáku maškrtu, až začne ňuchať, automaticky prestane štekať, v tom okamihu povieme rozhodným hlasom slovo "ticho" a odmeníme ho maškrtou;
 • v prípade, kedy pes šteká, pretože počuje zvuky na chodbe, pristúpime k dverám, pozrieme sa kukátkom von, povieme psovi, že sa nič nedeje, a následne sa vrátime do miestnosti.

Pokiaľ uvedené odporúčania neprinesú očakávané výsledky a/alebo sa nepodarilo určiť příčiny častého štekania psa, požiadajte o pomoc veterinárneho behavioristu. Používanie špeciálnych obojkov proti štekaniu neodporúčame. Obojok vysiela vibráce alebo nepríjemné zvukové signály, které psa nutia prestat štekať. Obojok je iba dočasným ochranným prostriedkom, nie je možné ho používať trvalo alebo dlouhodobo.