40 DNÍ NA VRÁTENIE
Len u nás!
DOPRAVA ZADARMO!
Objednávky nad 30 eur

Kategórie

Chovateľská stanica mačiek - ako ju založiť?

Chov mačiek je vášňou a spôsobom obživy mnohých ľudí. Jej založenie si však vyžaduje dôslednú prípravu vrátane splnenia viacerých formálnych požiadaviek. Hlavným predpokladom dobrej chovateľskej stanice by malo byť vylepšovanie plemena, nie zvýšenie jeho počtu.

Okrem psov sú mačky najobľúbenejšími domácimi zvieratami, takže ich chov sa môže celkom oplatiť. Pri rozhodovaní o tomto podnikaní, by sa človek nemal riadiť iba túžbou po zisku. Je potrebné vzbudiť záujem. Chovateľská stanica mačiek, bez ohľadu na plemeno, si preto vyžaduje náležitú vecnú prípravu. Musíte začať od získania vedomostí o plemene.

Založenie farmy si vyžaduje dôslednú prípravu vrátane splnenia mnohých formálnych požiadaviek. Hlavným predpokladom dobrého chovu by malo byť vylepšenie plemena, nie zvýšenie jeho počtu.

Chovateľská stanica mačiek - výber plemena

Výber plemena, ktoré sa má chovať, je nevyhnutné. Rozhodnutie sa preto neberie na ľahkú váhu. Je potrebné si to premyslieť a preanalyzovať. Mala by sa tomu venovať veľká pozornosť a tiež je potrebné sa vopred oboznámiť so špecifikami plemena. Každé z nich má svoje špecifické vlastnosti a s nimi súvisiace požiadavky, ktoré sa priamo prekladajú na životné náklady. Naučte sa čítať rodokmene, osvojte sa so štandardmi a rozdielmi v stavbe mačiek z rôznych chovateľských staníc. Musíte poznať etológiu mačky a základy behaviorizmu. Je to nevyhnutné pre správnu výchovu a socializáciu mačky. Požaduje sa znalosť fyziológie, reprodukcie a genetiky.

Chovateľská stanica čistokrvných mačiek je zvyčajne zameraná na jedno alebo dve plemená. Veľmi zriedkavé sú chovateľské stanice, ktoré hodujú viacero plemien. Čo treba brať do úvahy pri výbere plemena mačiek? Najlepšie je riadiť sa vlastnými preferenciami a možnosťami. Neoplatí sa podľahnúť móde, pretože ako vyniká zo skúseností, je dočasná a rýchlo sa mení. Sympatie k danému plemenu vyústia k túžbe dozvedieť sa o ňom viac. Vďaka tomu sa môžete stať odborníkom v danom odbore a to priťahuje zákazníkov.

Chovateľská stanica mačiek - nákup mačky

Keď už vyberiete plemeno, je čas kúpiť prvú mačku. Toto je veľmi dôležitý okamih. Vyhľadaniu správneho zvieraťa musíte venovať veľkú pozornosť. Je dobré vopred navštíviť výstavy a spoznať svet chovateľov. Nesmiete kupovať unáhlene a s cieľom rýchleho množenia. Dobrá chovateľská stanica mačiek je založená na vybraných jedincoch. Nie každá čistokrvná mačka je vhodná na chov. Na chov by sa mali využívať výnimoční jedinci. Vďaka výberu sa nestratia dôležité funkcie pre plemená, čo umožňuje ich vylepšenie. Záležitosť komplikuje skutočnosť, že súčasní chovatelia sa zdráhajú predávať mačky na chovné účely. Pri kúpe mačky musíte skontrolovať jej pôvod a dozvedieť sa o histórii jej predkov. Je to spôsob ako zabezpečiť, aby vaše domáce zviera nebolo geneticky zaťažené. Získanie takéhoto zvieraťa je navyše veľkým nákladom. Chovatelia by si mali uvedomiť, že cena je druhoradá záležitosť. Malo by sa tiež pamätať na to, že predstaviteľom daného plemena je iba zviera s preukazom pôvodu.

Cieľom práce chovateľov je dostať zdravé mačky bez genetických defektov a tiež to najlepšie z daného plemena na svete.

Chovateľská stanica mačiek - formality, ktoré je potrebné splniť

Ďalším krokom pri založení chovateľskej stanice je pripojenie sa k vybranému felinologickému klubu a zaplatenie členského poplatku. Ich zoznam je k dispozícii na Felinilogickej organizácii. Následne je v nej potrebné zaregistrovať zakúpenú mačku. Toto je čas na pomenovanie chovateľskej stanice. Je dobré to starostlivo zvážiť, pretože ho dostane každý z chovateľskej stanice. Po schválení výborom sa z nás stanú chovatelia. Teraz je možné budovať a propagovať podnikateľskú činnosť, vrátane hľadania vhodných jedincov na reprodukciu. Je potrebné pripomenúť, že chovateľská stanica mačiek bez ohľadu na plemeno je obrovská zodpovednosť, veľa práce, času a vedomostí. Prvoradý by mal byť vývoj plemena. Cieľom práce chovateľov je priviesť na svet zdravé mačky bez genetických defektov a tiež to najlepšie z daného plemena.

Laura Buganská