40 DNÍ NA VRÁTENIE
Len u nás!
DOPRAVA ZADARMO!
Objednávky nad 30 eur

Kategórie

Ako poskytnúť svojmu psovi prvú pomoc? Určite čítajte!

Mať psa je veľkým potešením, no sú situácie, kedy zdravie a život nášho miláčika závisí od nás. V takýchto chvíľach si musíme zachovať chladnú hlavu a ukázať elementárne vedomosti, od ktorých môže veľa závisieť. Na začiatok sa oplatí skontrolovať obsah domácej lekárničky a overiť si, či okrem základnej výbavy, ako je peroxid vodíka, termodeka a obväzový materiál, existujú aj produkty prispôsobené na pomoc psovi, ako napríklad rektálna teplomer alebo kliešte na odstraňovanie kliešťov.

V prvom rade pri pomoci psovi musíme zabezpečiť vlastnú bezpečnosť. Pes, ktorý je v bolestiach alebo v šoku, sa môže správať úplne inak ako denne, dokonca môže prejavovať agresiu. V takýchto situáciách sa oplatí mať náhubok a ak ho nemáte, môžete si vyrobiť provizórny zo šnúrky, lana alebo obväzu. Psovi, ktorý má poranenie v oblasti papule, krváca z nosa, má ťažkosti s dýchaním alebo zvracia, by ste však nemali nič dávať na papuľu.

Umelé dýchanie

V prípade psa, ktorý utrpel nehodu, uložte zvieratko najskôr na bezpečné miesto, najlepšie na provizórne nosidlá alebo deku, a upovedomte príslušné pohotovostné služby. Všetky činnosti robíme pokojne, nekričíme a snažíme sa psovi nepridávať zbytočnú bolesť a stres. Psy v šoku často utekajú z miesta nehody, čo predstavuje ďalšie ohrozenie ich života. Keď pristúpime k poskytovaniu prvej pomoci, musíme posúdiť základné vitálne parametre zvieratka, teda pulz a dýchanie. Ak pes nedýcha, najskôr skontrolujte, či nie sú dýchacie cesty upchaté, napríklad zvratkami, ktoré treba ihneď vyčistiť. Ak je pes v bezvedomí, položte ho na pravý bok, vytiahnite jazyk a nakloňte hlavu nahor, aby ste uľahčili dýchanie. Ak pes nedýcha a necíti pulz (kontrolujeme na vnútornej strane stehna, alebo priložením ucha priamo k hrudníku tesne za lakeť), treba začať s resuscitáciou. Stláčajte hrudník tesne za lakťom silou prispôsobenou veľkosti psa (hrudník by mal klesnúť asi v 30 % svojej hĺbky). Na 15 stlačení (mali by sme vykonať cca 100 stlačení za minútu) dáme 2 vdychy (u malých psov je umelé dýchanie rizikové, je lepšie ho obmedziť na masáž srdca). Ak je pes v stabilizovanom stave, jeho zranenia by sa mali liečiť. V prípade silného krvácania treba ranu stlačiť na 5-10 minút, aby sa zastavilo krvácanie, potom ju dezinfikovať a priložiť tlakový obväz. V prípade silného krvácania z tepny je nevyhnutný okamžitý zásah veterinárneho lekára. Jedným z najčastejších typov dopravných úrazov sú zlomeniny a vykĺbenia, pri ktorých treba poškodené kosti znehybniť palicou alebo iným podobným predmetom a celé zabezpečiť obväzovým materiálom. Pri otvorených zlomeninách ranu pred aplikáciou obväzu očistite a vydezinfikujte.


Máme málo času na začatie prvej pomoci. Ako správne vykonať prvú pomoc psovi alebo mačke?

Prehriatie psa

V horúcom počasí ľudia bez fantázie nechávajú psov v autách, neberúc do úvahy, že teplota vo vnútri auta môže vystúpiť až na úroveň, ktorá je životu nebezpečná. Ak musíme zachraňovať prehriateho psa, musíme rovnako ako pri dopravnej nehode posúdiť jeho životne dôležité parametre a v prípade potreby začať s resuscitáciou. Ak je pes v bezvedomí, ale dýcha a má zachovanú správnu tepovú frekvenciu, psa treba čo najviac ochladiť navlhčením srsti vodou a prenesením na chladné miesto. Ľadové obklady sa neodporúčajú. Ak je pes pri vedomí, podávame mu aj vodu (možno s pridaním elektrolytov). Prehriateho psa treba čo najskôr odovzdať veterinárnemu lekárovi, aby sa stabilizovala jeho kondícia a hladina hydratácie.

Bodnutie hmyzom

V bežnom živote musíme riešiť aj iné mimoriadne udalosti, ako je bodnutie hmyzom. Ak je v rane žihadlo, treba ho odstrániť a ranu vyčistiť a vydezinfikovať. Podobná situácia je aj v prípade nájdenia kliešťa zapichnutého v koži nášho miláčika. Ak si ho vieme odstrániť sami a máme na to príslušný prístroj, dá sa to urobiť aj doma, po čom si rana vyžaduje aj dezinfekciu a dôkladnú kontrolu, či bol celý kliešť správne odstránený. Návšteva veterinára je nevyhnutná pri alergickej reakcii, silnom opuchu, apatii alebo intenzívnom škrabaní a hryzení v okolí rany.

Dusenie palicou alebo iným cudzím telesom

Častým problémom psích milovníkov palíc a kostí je riziko udusenia. Ak v tomto prípade pes nemôže dýchať a cudzie teleso je viditeľné, môžete sa ho pokúsiť odstrániť sami (pozor kvôli riziku uhryznutia). Aj keď sa nám to podarí, mali by ste okamžite ísť k veterinárovi, aby psa vyšetril a posúdil zranenia. Ak zvieraťu nedokážeme pomôcť sami, je potrebné ho ihneď previezť do najbližšieho veterinárneho zariadenia.

Pre všetky núdzové situácie, ako je uvedené vyššie, ako aj v prípade požitia toxických látok zvieraťom, popálenín alebo iných ťažko predvídateľných situácií, ktoré priamo ohrozujú zdravie a život nášho miláčika, sa oplatí oboznámiť sa s okolitými veterinárnymi ambulanciami v prevádzke 24 hodín denne, aby sme mohli nášmu miláčikovi kedykoľvek poskytnúť vhodnú zdravotnú starostlivosť.

Texty na blogu nie sú lekárskymi radami a nenahrádzajú návštevu veterinára.


Dorota Joskovjaková